Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 104/18

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 17 kwietnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 104/18 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty  2.351,47 zł (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści siedem groszy) z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości składającej się z działki o nr 2788/4, o pow. 0,0081 ha, położonej w obrębie Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą przysługujące im prawo własność co do udziału w wysokości 1/2 części ww. nieruchomości o nieuregulowanym obecnie stanie prawnym, które to prawo przysługiwało uprzednio Zdzisławowi Franciszkowi Porzezińskiemu. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 

Referendarz Sądowy

 Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2018-04-20 11:58
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-20 12:00:52
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-20 12:01:34
Przejście do archiwum dnia: 2018-11-20

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności