Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 268/17

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie sygnatura I Ns 268/17, z wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, o sporządzenie spisu inwentarza, wydał w dniu 21 września 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Piotrze Oleksiej, synu Zdzisława i Jadwigi, PESEL 74112212859, zmarłym 6 stycznia 2016 r. w Kowalewszczyźnie, ostatnio zamieszkałym w Kowalewszczyźnie 14,18-218 Sokoły.
Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a mianowicie ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2017-10-03 13:58
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-10-03 14:10:41
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-10-03 14:18:40
Przejście do archiwum dnia: 2018-01-03

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności