Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 341/17

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 341/17 z wniosku Ireneusza Perkowskiego z udziałem Reginy Perkowskiej, Sławomira Perkowskiego, Bożeny Perkowskiej. Alicji Szut, Witalisa Perkowskiego o sporządzenie spisu inwentarza wydał w dniu 29 sierpnia 2017 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Włodzimierzu Perkowskim s. Kazimierza i Leokadii, zmarłym 16 marca 2014 r. w Wysokiem Mazowieckiem, ostatnio zamieszkałym w Perkach-Wypychach 7. 18-218 Sokoły.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c.. a mianowicie ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie

inwentarza. Stosownie do art. 6371 k.p.c. do sporządzenia spisu inwentarza zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński, któremu zgłoszono przedmiotowy wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia

Małgorzata Kulikowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2017-09-13 13:37
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-09-13 13:39:31

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności