Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 39/17

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny prowadzi sprawę I Ns 39/17 z wniosku Jarosława Zabudowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Stanisławie Zabudowskim PESEL 77050814017 zmarłym dnia 10.05.2016 r, w Czyżewie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Czyżew.

W powyżej sprawie został złożony wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą też uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny prowadzi sprawę I Ns 39/17 z wniosku Jarosława Zabudowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Stanisławie Zabudowskim PESEL 77050814017 zmarłym dnia 10.05.2016 r, w Czyżewie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Czyżew.W powyżej sprawie został złożony wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą też uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2017-05-18 12:26
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-18 12:30:23

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności