Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 420/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 29 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 420/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.355,31 zł (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści jeden groszy) z tytułu odszkodowania za wywłaszczony na rzecz Województwa Podlaskiego udział 15/16 części w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 191/1, o powierzchni 0,0277 ha i 191/2, o powierzchni 0,0008 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoły, gmina Sokoły, kwota ta ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od złożenia depozytu pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 

Sędzia

Małgorzata Kulikowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2017-04-27 13:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-27 13:52:15
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-27 14:22:26
Przejście do archiwum dnia: 2017-11-01

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności