Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 421/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego - Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 29 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 421/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.359 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomość składającą się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 188/1, o powierzchni 0,0039 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Sokoły M, gmina Sokoły, kwota ta ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie  w terminie 10 lat od złożenia do depozytu pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 

Sędzia

Małgorzata Kulikowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2017-04-27 13:50
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-27 13:52:15
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-27 14:21:49
Przejście do archiwum dnia: 2017-11-01

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności