Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie II Ns 221/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży Wydziale Cywilnym dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie I Ns 221 /17 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Sądowi Rejonowemu w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty zabezpieczenia majątkowego wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1014,31 zł. (jeden tysiąc czternaście złotych trzydzieści jeden groszy) złożonego przez nieżyjącego Marcina Łukasza Mierzejewskiego w dniu 28 sierpnia 2014 r. do sprawy VII K 208/14, która może być wydana jego spadkobiercom bez żadnych warunków.
Sąd wzywa spadkobierców Marcina Łukasza Mierzejewskiego zmarłego 6 września 2014 r. w miejscowości Święck - Nowiny, ostatnio stale zamieszkałego w Wysokiem Mazowieckiem do odbioru depozytu.

 
Sędzia Sądu Rejonowego w Łomży
 Renata Galińska
 
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2017-04-20 12:18
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-04-20 12:27:49
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-04-20 12:29:35
Przejście do archiwum dnia: 2017-05-19

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności