Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 11/17

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 11/17 z wniosku Anny Płońskiej, z udziałem Henryka Płońskiego, postanowieniem z 30 stycznia 2017 roku zezwolił wnioskodawczyni na złożenie do depozytu sądowego kwoty 26.563,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote) należnej uczestnikowi Henrykowi Płońskiemu tytułem spłaty zasądzonej na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z 28 grudnia 2015 r., w sprawie I Ns 15/15, która to kwota ma zostać wydana uczestnikowi Henrykowi Płońskiemu na jego wniosek. Wzywa się uprawnionego do zgłoszenia się do Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego. Sąd informuje, że po upływie tego okresu nastąpi przepadek depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

 

 Referendarz Sądowy

 Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2017-02-01 11:46
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-02-01 11:48:59
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-02-01 11:49:19
Przejście do archiwum dnia: 2017-03-03

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności