Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 35/16

Postanowieniem z dnia 26.10.2016 roku wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 35/16 sąd orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza:

1)    po Jadwidze Olędzkiej numer PESEL 29102209081, córce Heronima i Leokadii zmarłej dnia 24.06.1993 roku w Ciechanowcu i tamże ostatnio stale zamieszkałej,

2)    po Janie Olędzkim numer PESEL 20110605375, synu Józefa i Stanisławy zmarłym dnia 06.11.2009 roku w Ciechanowcu i tamże ostatnio stale zamieszkałym,

Sąd poucza, że każdy, kto uprawdopodobni że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiotyzapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia
Krzysztof Kozłowski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-11-03 13:15
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-03 13:17:19

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności