Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 349/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Ciechanowiec postanowieniem z dnia 24 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 349/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 733,42 zł (siedemset trzydzieści trzy złote i czterdzieści dwa grosze) z tytułu odszkodowania za wywłaszczony na rzecz Gminy Ciechanowiec udział w wysokości Zi części w nieruchomości składającej się z. działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 1519/1, o pow. 0.0027 ha. położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, kwota ta ma zostać wydana Tadeuszowi Trzcińskiemu na jego wniosek i bez żadnych warunków. Wzywa się uprawnionego do zgłoszenia się do tut. Sądu w terminie 3 lat od upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia o złożeniu do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-27 14:46
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-27 14:49:46
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-27 14:50:09

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności