Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 348/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Ciechanowiec postanowieniem z dnia 24 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 348/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 33,86 zł (trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt sześć groszy) z tytułu odszkodowania za wywłaszczony na rzecz Gminy Ciechanowiec udział w wysokości 2/16 w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1556/3, o pow. 0.0003 ha i 1559/3 o pow. 0.0002 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, kwota ta ma zostać wydana Danucie Różnieckiej na jej wniosek i bez żadnych warunków. Wzywa się uprawnioną do zgłoszenia się do tut. Sądu w terminie 3 lat od upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia o złożeniu do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

Sędzia
Edyta Pacewicz


Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-27 14:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-27 14:49:46
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-27 14:49:57
Przejście do archiwum dnia: 2017-04-28

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności