Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 412/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 29 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 412/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 332,00 zł (trzysta trzydzieści dwa złote) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomość składającą się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 364/1 o powierzchni 0,0016 ha. położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzec, gm. Ciechanowiec, kwota ta ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat od dnia upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

 

Sędzia
Małgorzata Kulikowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-20 11:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 12:01:14
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 11:57:22
Przejście do archiwum dnia: 2017-04-18

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności