Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 425/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 7 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt 1 Ns 425/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 242,00 zł (dwieście czterdzieści dwa złote) z tytułu odszkodowania za przejętą na własność Województwa Podlaskiego nieruchomość składającą się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 279/1 o powierzchni 0.0037 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzec, przy czym kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny.
Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia o złożeniu do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji nicpodjętego depozytu.

Sędzia

Krzysztof Kozłowski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-20 11:36
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 12:01:14
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 11:57:57

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności