Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/16

Sąd Rejonowy n> Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 7 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 438/16 zezwoli! wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.300,00 zł ( jeden tysiąc trzysta złotych) z tytułu odszkodowania za przejęty na własność Województwa Podlaskiego udział 'A w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 404/1 o powierzchni 0,0028 ha i 314/1 o powierzchni 0,0115 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzec, gm. Ciechanowiec przy czym kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tul. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 łat od upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia o złożeniu do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

Sędzia

Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-20 11:33
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 12:01:14
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-20 11:58:32

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności