Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/16

Na mocy art. 144 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc ustanowiono kuratora procesowego w osobie adwokata Karoliny Gromadzkiej, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela z tytułu odszkodowania za przejętą na własność Województwa Podlaskiego udział 1/2 w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 404/1 o powierzchni 0,0028 ha i 314/1 o powierzchni 0,0115 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skórzec, gmina Caechanowiec.

 

Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-17 13:18
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-17 13:22:15
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-17 13:37:29
Przejście do archiwum dnia: 2016-11-03

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności