Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 436/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem 1 Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 07 października 2016 r„ wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 436/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.612,00 zl (jeden tysiąc sześćset dwanaście złotych) z tytułu odszkodowania za przejętą na własność Województwa Podlaskiego nieruchomość składającą sic z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 815/1. o powierzchni 0.0124 ha. położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechanowiec Miasto, gmina Ciechanowiec, przy czym kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat od upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia o złożeniu do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

Sędzia
Edyta Pacewicz

Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-17 09:29
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-17 09:39:43
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-17 09:38:47
Przejście do archiwum dnia: 2017-04-15

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności