Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 439/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wnioskti Województwa Podlaskiego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 7 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 439 /16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 863.00 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy złote) z tytułu odszkodowania za przejętą na własność Województwa Podlaskiego nieruchomość składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów: numerem 344/1 o powierzchni 0.0038 ha, numerem 839/1 o powierzchni 0,0046 ha. numerem 826/1 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechanowczyk. przy czym kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat upływu terminu wywieszenia niniejszego ogłoszenia o złożeniu do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu."

Sędzia
Krzysztof Kozłowski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-10-17 09:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-17 09:39:43
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-17 09:39:21
Przejście do archiwum dnia: 2017-04-15

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności