Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 380/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Powiatu Wysokomazowieckiego postanowieniem z dnia 26 września 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 380/16 zezwoli! wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 219 zł (dwieście dziewiętnaście złotych) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Powiatu Wysokomazowieckiego nieruchomość składającą się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 233/1, o powierzchni 0.0033 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Klukowo - Kolonia, gmina Klukowo, która to kwota ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego.

 

Przewodniczący Wydziału
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-09-30 12:06
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-30 12:09:02
Przejście do archiwum dnia: 2016-10-30

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności