Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 350/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Ciechanowiec postanowieniem z dnia 20 września 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 350/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 651,00 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden złotych), z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Ciechanowiec nieruchomość składającą się z działek oznaczonych nr geodezyjnymi 1530/1, o powierzchni 0,0006 ha oraz 1552/3, o pow. 0,0006 ha położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, kwota ta ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego.

Sędzia

Edyta Pacewicz


Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-09-23 11:08
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-23 11:11:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-23 11:11:22
Przejście do archiwum dnia: 2016-10-23

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności