Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 347/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Ciechanowiec postanowieniem z dnia 20 września 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 347/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 109,15 zł (sto dziewięć złotych i piętnaście groszy), z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Ciechanowiec nieruchomość, oznaczoną numerem geodezyjnym 1538/1, o powierzchni 0,0002 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, kwota ta ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo ww. nieruchomości. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego.

 

Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-09-23 11:06
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-23 11:11:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-23 11:11:31
Przejście do archiwum dnia: 2016-10-23

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności