Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 344/16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Ciechanowiec postanowieniem z dnia 20 września 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 344/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 922,95 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Gminy Ciechanowiec nieruchomość, oznaczoną numerem geodezyjnym 1287/1, o powierzchni 0,0017 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec, która to kwota ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności wyżej wymienionej nieruchomości. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tutejszego Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o złożeniu do depozytu sądowego.

Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Regina Decewicz dnia: 2016-09-23 11:01
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-23 11:11:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-09-23 11:06:32

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności