Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje jednostkowe

 

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia 
na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1

A.50.1.2023

22.11.2023

12.12.2023

Roman Jacek Arseniuk 

Treść 

  1. Petycję zarejestrowano w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

  2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.

  3. Petycja w rozpoznawaniu

  4. Petycja została rozpoznana.

  5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.



Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-12-12 13:08
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-12-12 13:10:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-12-12 13:18:44

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Jak dojechać

Deklaracja dostępności