Sąd Rejonowy w Łomży

Petycje wielokrotne

 

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1

AdmR-05P-1/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

2

AdmR-05P-2/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

3

AdmR-05P-3/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

4

AdmR-05P-4/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

5

AdmR-05P-5/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

6

AdmR-05P-6/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

7

AdmR-05P-7/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

8

AdmR-05P-8/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

9

AdmR-05P-9/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

10

AdmR-05P-10/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

11

AdmR-05P-11/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

12

AdmR-05P-12/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

13

AdmR-05P-13/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

14

AdmR-05P-14/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. *

15

AdmR-05P-15/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

16

AdmR-05P-16/17

26.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

17

AdmR-05P-17/17

31.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

18

AdmR-05P-18/17

31.01.2017

03.02.2017

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja rozpoznana

 

*Prezes Sądu Rejonowego w Łomży zarządził:

  1. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.) łącznie rozpatrzyć petycje o „udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Rejonowego w Łomży” oraz ogłosić na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży w zakładce Sądu Rejonowego w Łomży – okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tego przedmiotu na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.

Załączniki

  1. Odpowiedź na petycje wielokrotną język polski (2017-05-10 15:22) - (pdf) - 286 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-04-03 13:22
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-04 07:55:38
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-10 15:27:37

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności