Sąd Okręgowy w Łomży

Petycje jednostkowe

Lp.

Numer sprawy

Data złożenia

Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan aktualny

1

AdmR-05P-1/18

18.10.2018

08.11.2018

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
3. Petycja w rozpoznaniu
4. Petycja została rozpoznana
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

2

AdmR-05P-2/18

18.10.2018

08.11.2018

 

Treść

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym.
2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.
4. Petycja została rozpoznana
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach zawiadomiono podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Ewa Kłapeć-Kalinowska dnia: 2018-11-08 13:43
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-11-08 14:06:31
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-11-08 14:17:47

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114