Sąd Rejonowy w Grajewie

I Wydział Cywilny

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

 

Lokalizacja:
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo  

PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Joanna Butkiewicz - Pasińska
tel telefon: 86 272 25 25, 86 272 23 61
mail e-mail: joanna.butkiewicz-pasinska@grajewo.sr.gov.pl 
home pokój: 1.05


KIEROWNIK SEKRETARIATU: Renata Rutkowska
tel telefon: 86 272 25 25, 86 272 23 61
mail adres email: g.wcywilny@grajewo.sr.gov.pl
home pokój: 1.04


W wydziale cywilnym prowadzi się następujące repertoria :

  • "C”- dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;
  • "Ns" - dla spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  • "Nc" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;
  • "Co" - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym, a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz ze skargi o wznowienie postępowania;


Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie § 83 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r., w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urzęd. M.S. 03 Nr 5 poz. 22)

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: dnia: 2008-09-17 13:33
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-17 13:42:54
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-07-05 11:26:58

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności