Sąd Rejonowy w Grajewie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Grajewie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
I Ns 260/22 1 2023-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
III Nsm 168/22 3 2023-01-30 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 197/22 3 2023-01-30 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 198/22 3 2023-01-30 11:05:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 199/22 3 2023-01-30 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 202/22 3 2023-01-30 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 100/22 3 2023-01-30 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 84/22 3 2023-01-30 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Ns 16/22 1 2023-01-30 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 946/22 2 2023-01-31 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 945/22 2 2023-01-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 505/22 2 2023-01-31 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 943/22 2 2023-01-31 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 942/22 2 2023-01-31 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 141/21 2 2023-01-31 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 451/22 2 2023-01-31 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 455/22 2 2023-01-31 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 955/22 2 2023-02-01 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 105/22 3 2023-02-01 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 959/22 2 2023-02-01 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 952/22 2 2023-02-01 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 951/22 2 2023-02-01 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 996/22 2 2023-02-01 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 203/22 3 2023-02-01 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 531/22 2 2023-02-01 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RNs 204/22 3 2023-02-01 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 179/20 2 2023-02-01 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 213/22 3 2023-02-01 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 126/22 3 2023-02-01 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 175/22 3 2023-02-01 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 76/22 3 2023-02-01 13:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 532/22 2 2023-02-01 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 526/22 2 2023-02-01 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 533/22 2 2023-02-01 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 61/22 3 2023-02-01 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 809/22 2 2023-02-01 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 309/22 2 2023-02-02 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 944/22 2 2023-02-02 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 478/22 2 2023-02-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 223/22 2 2023-02-02 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 299/22 2 2023-02-02 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 288/22 2 2023-02-02 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 252/22 2 2023-02-02 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 911/22 2 2023-02-02 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 294/22 2 2023-02-02 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 1027/22 2 2023-02-02 14:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 221/22 2 2023-02-03 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 325/22 2 2023-02-03 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 303/22 2 2023-02-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 327/21 2 2023-02-03 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 927/22 2 2023-02-03 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1095/22 2 2023-02-03 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 317/21 2 2023-02-03 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 104/21 2 2023-02-03 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 535/22 2 2023-02-03 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 767/22 2 2023-02-03 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nkd 77/21 3 2023-02-06 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 65/22 3 2023-02-06 10:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RCps 1/23 3 2023-02-06 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 86/22 3 2023-02-06 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 4/23 3 2023-02-06 11:35:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 116/22 3 2023-02-08 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 72/22 3 2023-02-08 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 128/22 3 2023-02-08 11:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 129/22 3 2023-02-08 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 149/22 3 2023-02-08 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 102/22 3 2023-02-08 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności