Sąd Rejonowy w Grajewie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Grajewie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II K 282/22 4 2023-06-01 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 299/23 2 2023-06-02 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 329/22 4 2023-06-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 206/22 2 2023-06-02 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 279/23 2 2023-06-02 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 76/21 4 2023-06-02 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat publikacja wyroku
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 277/23 4 2023-06-02 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 196/22 4 2023-06-02 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 9/23 4 2023-06-02 12:30:00 II Wydział Karny
Komunikat publikacja wyroku
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 212/22 2 2023-06-02 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 317/21 4 2023-06-02 14:30:00 II Wydział Karny
Komunikat publikacja wyroku
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 397/22 4 2023-06-05 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 41/23 4 2023-06-05 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 68/23 4 2023-06-05 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nsm 13/23 3 2023-06-05 10:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 74/23 3 2023-06-05 10:55:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 230/22 4 2023-06-05 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RNs 54/23 3 2023-06-05 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 22/23 3 2023-06-05 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 23/23 3 2023-06-05 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 105/22 3 2023-06-05 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 399/22 4 2023-06-05 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 125/23 2 2023-06-05 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 188/23 4 2023-06-05 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 140/23 2 2023-06-07 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
IIKo 899/22 4 2023-06-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RNs 14/23 3 2023-06-07 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 92/22 3 2023-06-07 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 86/23 4 2023-06-07 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 53/23 4 2023-06-07 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RC 115/22 3 2023-06-07 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 67/22 3 2023-06-07 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 83/23 3 2023-06-07 10:55:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 76/22 3 2023-06-07 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 402/22 4 2023-06-07 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 17/23   2023-06-07 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nkd 19/23 3 2023-06-07 12:25:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 163/22 3 2023-06-07 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 100/23 2 2023-06-07 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nsm 211/21 3 2023-06-12 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 73/22 3 2023-06-12 09:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 13/23 3 2023-06-12 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 229/22 3 2023-06-12 10:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 142/22 3 2023-06-12 11:05:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 138/22 3 2023-06-12 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 36/22 3 2023-06-12 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności