Sąd Rejonowy w Grajewie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Grajewie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II W 508/20 2 2021-04-13 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 210/20   2021-04-13 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat oględziny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 437/20 2 2021-04-13 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzxej Myśliński
Sędzia referent:
II W 423/20 2 2021-04-13 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 52/21 1 2021-04-13 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 525/20 2 2021-04-13 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 527/20 2 2021-04-13 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 530/20 2 2021-04-13 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 526/20 2 2021-04-13 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 470/20 2 2021-04-13 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 445/20 2 2021-04-13 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 519/20 2 2021-04-13 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 446/20 2 2021-04-13 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 514/20 2 2021-04-13 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 509/20 2 2021-04-13 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RC 81/19 3 2021-04-14 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 331/20 2 2021-04-14 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 174/20 3 2021-04-14 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 176/20 1 2021-04-14 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
III RC 91/20 3 2021-04-14 10:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 216/20 3 2021-04-14 11:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 260/20 2 2021-04-14 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 63/20 3 2021-04-14 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat publikacja orzeczenia
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 452/20 2 2021-04-14 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 70/20 3 2021-04-14 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 141/19 2 2021-04-14 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 180/20 2 2021-04-14 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 6/21 2 2021-04-14 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 50/19 1 2021-04-14 14:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wideokonferencja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 321/19 2 2021-04-14 15:00:00 II Wydział Karny
Komunikat publikacja wyroku
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 493/20 2 2021-04-15 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 216/20 1 2021-04-15 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 225/20 2 2021-04-15 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 16/21 3 2021-04-15 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 159/20 3 2021-04-15 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 27/21 3 2021-04-15 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II W 363/20 2 2021-04-15 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 18/21 3 2021-04-15 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I C 27/21 1 2021-04-15 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 516/19 2 2021-04-15 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 114/20 3 2021-04-15 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 224/20 2 2021-04-15 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 15/21 1 2021-04-15 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 297/20 3 2021-04-15 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II W 472/20 2 2021-04-15 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 12/21 1 2021-04-16 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 310/20 2 2021-04-16 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 134/20 1 2021-04-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II W 541/20 2 2021-04-16 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Cps 2/21 1 2021-04-16 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II W 609/20 2 2021-04-16 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 212/20 1 2021-04-16 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 240/20   2021-04-16 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat oględziny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 442/20 2 2021-04-16 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 34/21 1 2021-04-16 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II W 603/20 2 2021-04-16 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 545/20 2 2021-04-16 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 534/20 2 2021-04-16 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 616/20 2 2021-04-16 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 387/17 1 2021-04-16 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 53/19 1 2021-04-16 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II W 540/20 2 2021-04-16 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 24/21 2 2021-04-16 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 208/20 1 2021-04-19 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 54/21 2 2021-04-19 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 24/21 3 2021-04-19 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Ns 268/19 1 2021-04-19 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I C 344/19 1 2021-04-19 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
III Nsm 25/21 3 2021-04-19 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I C 233/20 1 2021-04-19 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 265/20 2 2021-04-19 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nkd 27/21 3 2021-04-19 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 66/18 2 2021-04-19 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 106/21 2 2021-04-19 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 9/21 3 2021-04-19 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 113/21 2 2021-04-19 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 337/19 1 2021-04-19 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 114/21 2 2021-04-19 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 106/20 3 2021-04-19 13:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat publikacja orzeczenia
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 107/21 2 2021-04-19 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nsm 46/21 3 2021-04-19 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 215/21 2 2021-04-19 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 216/21 2 2021-04-19 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 691/20 2 2021-04-20 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 49/21 1 2021-04-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 115/21 2 2021-04-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 227/20 2 2021-04-20 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 351/19 2 2021-04-20 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 58/18 1 2021-04-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 112/20 1 2021-04-20 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Co 92/21 1 2021-04-20 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 38/18 1 2021-04-20 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 368/20 2 2021-04-20 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrej Myśliński
Sędzia referent:
I C 283/18 1 2021-04-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 226/20 2 2021-04-20 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 148/21 2 2021-04-20 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 249/21 2 2021-04-20 15:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nsm 16/21 3 2021-04-21 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 61/20 2 2021-04-21 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III Nkd 45/20 3 2021-04-21 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 207/20 2 2021-04-21 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1151/20 2 2021-04-21 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 486/19 2 2021-04-21 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 74/20 3 2021-04-21 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 336/19 2 2021-04-21 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RCps 9/21 3 2021-04-21 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 53/21 3 2021-04-21 11:15:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 202/20 3 2021-04-21 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RNs 37/21 3 2021-04-21 12:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 51/20 2 2021-04-21 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
III RC 5/21 3 2021-04-21 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nkd 49/20 3 2021-04-21 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II Ko 967/20 2 2021-04-21 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 375/20 2 2021-04-21 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 236/20 2 2021-04-22 08:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 49/17 1 2021-04-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I C 39/20 1 2021-04-22 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 231/20 2 2021-04-22 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 216/20 1 2021-04-22 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 459/19 2 2021-04-22 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 35/21 1 2021-04-22 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 32/21 1 2021-04-22 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 239/20 2 2021-04-22 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 256/19 1 2021-04-22 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I C 28/21 1 2021-04-22 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 242/20 2 2021-04-22 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 367/18 2 2021-04-22 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 232/20 1 2021-04-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 275/20 2 2021-04-22 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 72/21 1 2021-04-22 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 192/20 1 2021-04-22 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 274/20 2 2021-04-22 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 13/21 2 2021-04-23 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 1153/20 2 2021-04-23 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 22/21 1 2021-04-23 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II Ko 1118/20 2 2021-04-23 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 36/21 1 2021-04-23 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II Ko 1154/20 2 2021-04-23 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 240/20   2021-04-23 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat oględziny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 1152/20 2 2021-04-23 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 223/20 1 2021-04-23 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II Ko 1173/20 2 2021-04-23 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 397/20 2 2021-04-23 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 71/21 2 2021-04-23 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 350/19 2 2021-04-23 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 234/20 1 2021-04-23 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 398/19 2 2021-04-23 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 253/20 1 2021-04-23 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II Ko 1057/20 2 2021-04-23 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 37/21 2 2021-04-23 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 186/21 2 2021-04-23 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 70/21 2 2021-04-23 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 49/21 2 2021-04-23 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 465/20 2 2021-04-26 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 459/20 2 2021-04-26 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 213/19 1 2021-04-26 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 269/20 2 2021-04-26 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 76/20 2 2021-04-26 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 9/21 1 2021-04-26 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 226/20 1 2021-04-26 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 262/20 2 2021-04-26 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 226/19 1 2021-04-26 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 273/20 2 2021-04-26 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 77/20 2 2021-04-26 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 462/20 2 2021-04-26 14:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 298/19 1 2021-04-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 116/20 2 2021-04-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 301/20 2 2021-04-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 64/21 1 2021-04-27 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
IIK 315/20 2 2021-04-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 304/20 2 2021-04-27 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 73/21 1 2021-04-27 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 1105/20 2 2021-04-27 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 78/21 1 2021-04-27 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 321/20 2 2021-04-27 12:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 30/21 1 2021-04-27 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 39/19 1 2021-04-27 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zmiana terminu
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 350/20 2 2021-04-27 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 224/21 2 2021-04-28 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 262/21 2 2021-04-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 38/21 1 2021-04-28 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 188/18 2 2021-04-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 139/20   2021-04-28 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat oględziny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 313/18 2 2021-04-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 270/19 2 2021-04-28 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 617/20 2 2021-04-28 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 296/20 1 2021-04-28 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II K 130/20 2 2021-04-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 248/21 2 2021-04-28 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 361/20 2 2021-04-28 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 319/20 2 2021-04-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 43/21 1 2021-04-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 30/21 1 2021-04-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I C 191/20 1 2021-04-29 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II K 327/20 2 2021-04-29 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 46/21 1 2021-04-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 325/20 2 2021-04-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 117/20 1 2021-04-29 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 76/21 1 2021-04-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 104/20 1 2021-04-29 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 23/21 1 2021-04-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 220/20 1 2021-04-29 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 13/21 2 2021-04-29 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 39/19 1 2021-04-29 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 20/21 2 2021-04-29 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 165/20 1 2021-04-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 17/21 2 2021-04-29 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 110/21 2 2021-04-29 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 276/21 2 2021-04-30 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 326/19 1 2021-04-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II Ko 265/21 2 2021-04-30 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrxej Myśliński
Sędzia referent:
II Kp 41/21 2 2021-04-30 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 386/19 2 2021-04-30 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 195/20 1 2021-04-30 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I C 23/21 1 2021-04-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
IIK 60/21 2 2021-04-30 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 420/19 1 2021-04-30 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
I Ns 264/19 1 2021-04-30 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska
Sędzia referent:
II W 355/20 2 2021-04-30 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 277/21 2 2021-04-30 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 357/20 2 2021-04-30 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 552/20 2 2021-05-04 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 384/19 2 2021-05-04 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 468/19 2 2021-05-04 11:20:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 544/20 2 2021-05-04 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 221/20 2 2021-05-04 14:10:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności