Sąd Rejonowy w Grajewie
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Grajewie

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
II Ko 582/21 2 2021-11-29 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RNs 151/21 3 2021-11-29 08:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 115/21 3 2021-11-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Ns 69/21 1 2021-11-29 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 613/21 2 2021-11-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RC 13/21 3 2021-11-29 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 97/21 2 2021-11-29 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 28/21   2021-11-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat oględziny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska - Hil
Sędzia referent:
II W 554/20 2 2021-11-29 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III RC 127/19 3 2021-11-29 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Ns 256/19 1 2021-11-29 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
III Nsm 78/21 3 2021-11-29 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II W 313/20 2 2021-11-29 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 226/21 1 2021-11-29 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
III RC 36/21 3 2021-11-29 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III RC 50/21 3 2021-11-29 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
III Nsm 174/21 3 2021-11-29 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
II K 68/20 2 2021-11-29 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
III Nkd 36/21 3 2021-11-29 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Agnieszka Skrodzka
Sędzia referent:
I Ns 198/21 1 2021-11-29 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
I C 99/21 1 2021-11-29 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz - Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 702/21 2 2021-11-29 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Co 11/19 1 2021-11-30 08:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 209/21 upr 1 2021-11-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat zdjęto z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 281/21 1 2021-11-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Kp 136/21   2021-11-30 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat przesłuchanie w KPP w Grajewie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 195/21   2021-11-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat oględziny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Kp 137/21 2 2021-11-30 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Kp 138/21   2021-11-30 12:40:00 II Wydział Karny
Komunikat przesłuchanie w KPP w Grajewie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 248/21 1 2021-12-01 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 18/20 2 2021-12-01 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 285/20 1 2021-12-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 294/21 1 2021-12-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 36/21 1 2021-12-01 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 121/21 1 2021-12-01 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 130/21 1 2021-12-01 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 133/19 2 2021-12-01 13:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Co 481/19 1 2021-12-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 37/21 1 2021-12-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wideokonferencja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Co 288/19 1 2021-12-01 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II Ko 703/21 2 2021-12-02 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 102/21 1 2021-12-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II K 324/20 2 2021-12-02 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 187/21 1 2021-12-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 193/21 1 2021-12-02 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 327/21 1 2021-12-02 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II K 384/19 2 2021-12-02 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 177/21 1 2021-12-02 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II W 346/20 2 2021-12-02 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 169/21 1 2021-12-02 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 699/21 2 2021-12-02 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 305/21 1 2021-12-02 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 290/21 1 2021-12-02 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 889/21 2 2021-12-02 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 65/20 1 2021-12-02 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II K 133/21 2 2021-12-03 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 106/21 2 2021-12-03 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 122/21 2 2021-12-03 11:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 79/21 2 2021-12-03 11:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 87/21 2 2021-12-03 12:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 673/21 2 2021-12-03 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 736/21 2 2021-12-03 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 18/21 1 2021-12-03 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat publikacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 778/21 2 2021-12-03 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 610/21 2 2021-12-03 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 261/21 1 2021-12-06 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat publikacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 29/20 2 2021-12-06 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Co 264/20 1 2021-12-06 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II Ko 704/21 2 2021-12-07 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 173/21 2 2021-12-07 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 152/21 1 2021-12-07 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 98/21 2 2021-12-07 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 277/19 1 2021-12-07 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 183/20 2 2021-12-07 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 303/21 1 2021-12-07 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I C 101/20 1 2021-12-07 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 353/21 1 2021-12-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 265/21 1 2021-12-07 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 594/20 2 2021-12-07 12:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 336/21 1 2021-12-07 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 144/21 1 2021-12-07 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 185/21 2 2021-12-07 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 66/21 2 2021-12-07 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 134/21 1 2021-12-07 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 700/21 2 2021-12-07 14:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 194/21 2 2021-12-08 01:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 783/21 2 2021-12-08 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 547/21 2 2021-12-08 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 233/21 2 2021-12-08 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 158/21 1 2021-12-08 09:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 235/20 1 2021-12-08 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 295/21 1 2021-12-08 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 429/21 2 2021-12-08 12:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 146/21 1 2021-12-08 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 338/21 2 2021-12-08 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Kp 131/21 2 2021-12-08 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Kp 132/21 2 2021-12-08 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 892/21 2 2021-12-08 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II KO 712/21 2 2021-12-09 08:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 100/21 1 2021-12-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 323/21 1 2021-12-09 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II Ko 766/21 2 2021-12-09 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II Ko 768/21 2 2021-12-09 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 179/21 1 2021-12-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 204/21 1 2021-12-09 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 90/21 2 2021-12-09 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 89/17 1 2021-12-09 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 366/21 1 2021-12-09 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: r
Sędzia referent:
I Ns 366/21 1 2021-12-09 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 460/19 2 2021-12-09 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Ns 115/18 1 2021-12-09 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
I Ns 235/21 1 2021-12-09 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II K 482/19 2 2021-12-09 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 88/21 1 2021-12-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Co 265/20 1 2021-12-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 122/20 1 2021-12-09 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat publikacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II Ko 698/21 2 2021-12-09 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 97/21 upr 1 2021-12-09 14:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 136/21 1 2021-12-09 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 697/21 2 2021-12-09 14:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Co 107/18 1 2021-12-10 08:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II W 255/21 2 2021-12-10 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 124/21 1 2021-12-10 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 250/21 2 2021-12-10 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 249/21 2 2021-12-10 09:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 326/21 1 2021-12-10 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 165/21 1 2021-12-10 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 257/21 2 2021-12-10 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 312/21 2 2021-12-10 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski
II W 313/21 2 2021-12-10 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 314/21 2 2021-12-10 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 195/20 1 2021-12-10 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 191/21 2 2021-12-10 12:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 235/21 2 2021-12-10 12:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 145/21 2 2021-12-10 13:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 317/20 2 2021-12-10 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 110/21 1 2021-12-13 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 245/21 1 2021-12-13 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 43/21 1 2021-12-13 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 221/21 1 2021-12-13 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 47/21 1 2021-12-13 14:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 415/21 2 2021-12-14 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 108/21 2 2021-12-14 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 69/20 2 2021-12-14 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 60/20 2 2021-12-14 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II W 20/21 2 2021-12-14 13:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I Co 119/21 1 2021-12-14 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 461/21 2 2021-12-14 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
I C 33/21 1 2021-12-15 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 143/21 2 2021-12-15 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 187/21 2 2021-12-15 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 172/21 1 2021-12-15 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 428/20 2 2021-12-15 10:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 733/21 2 2021-12-15 10:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 732/21 2 2021-12-15 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 59/21 1 2021-12-15 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 299/21 1 2021-12-15 11:15:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II ko 587/21 2 2021-12-15 11:20:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 734/21 2 2021-12-15 11:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 735/21 2 2021-12-15 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 177/21 1 2021-12-15 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II Ko 800/21 2 2021-12-15 12:20:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 252/21 1 2021-12-15 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 313/21 1 2021-12-15 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 43/19 2 2021-12-15 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 75/21 1 2021-12-15 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Co 105/19 1 2021-12-15 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Co 106/19 1 2021-12-15 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat licytacja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 123/21 1 2021-12-16 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 135/21 1 2021-12-16 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 145/20 1 2021-12-16 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 127/21 UPR 1 2021-12-16 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 192/21 upr 1 2021-12-16 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 360/21 1 2021-12-16 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 337/19 1 2021-12-16 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: j
Sędzia referent:
I Ns 24/21 1 2021-12-17 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 319/21 1 2021-12-17 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 20/21 1 2021-12-17 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat wideokonferencja
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II Ko 717/21 2 2021-12-17 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 708/21 2 2021-12-17 09:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 706/21 2 2021-12-17 09:40:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 707/21 2 2021-12-17 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 754/21 2 2021-12-17 10:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 225/21 1 2021-12-17 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 213/20 2 2021-12-17 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 346/21 2 2021-12-17 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 377/17 1 2021-12-17 12:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 288/21 1 2021-12-17 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 326/21 2 2021-12-17 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I C 78/21 1 2021-12-17 13:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I C 127/20 1 2021-12-17 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 173/21 2 2021-12-17 14:20:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 78/20 1 2021-12-20 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II K 76/20 2 2021-12-20 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 309/21 1 2021-12-20 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 131/21 1 2021-12-20 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II K 17/21 2 2021-12-20 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 70/20 1 2021-12-20 12:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I C 104/20 1 2021-12-20 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 824/21 2 2021-12-20 13:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 842/21 2 2021-12-20 13:50:00 II Wydział Karny
Komunikat zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 840/21 2 2021-12-20 14:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 220/21 1 2021-12-20 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 841/21 2 2021-12-20 14:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 347/21 1 2021-12-21 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 345/21 1 2021-12-21 09:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 260/21 1 2021-12-21 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 229/21 1 2021-12-21 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 367/21 1 2021-12-21 10:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II W 562/20 2 2021-12-21 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Andrzej Myśliński
Sędzia referent:
II K 229/21 2 2021-12-21 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Robert Kotowicz
Sędzia referent:
II K 129/21 2 2021-12-22 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 314/19 1 2021-12-22 10:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 15/21 2 2021-12-22 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 234/20 1 2021-12-22 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 359/21 1 2021-12-22 11:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 43/19 2 2021-12-22 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 40/20 1 2021-12-22 13:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
II K 321/20 2 2021-12-22 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 349/21 2 2021-12-22 14:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 88/21 2 2021-12-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 352/21 1 2021-12-27 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
II Ko 832/21 2 2021-12-27 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 483/21 2 2021-12-27 10:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 791/21 2 2021-12-27 10:50:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II Ko 815/21 2 2021-12-27 11:10:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II W 74/21 2 2021-12-27 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
II K 306/17 2 2021-12-27 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Aneta Frączek
Sędzia referent:
I Ns 340/21 1 2021-12-30 14:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
I Ns 335/21 1 2021-12-30 14:45:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Joanna Butkiewicz-Pasińska
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności