Sąd Rejonowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
III RNs 18/23 XI Polowa 1 2023-01-30 08:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 819/22 IX Polowa 1 2023-01-30 08:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RC 275/22 XI Polowa 1 2023-01-30 08:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 1013/22 IX Polowa 1 2023-01-30 08:50:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 225/21 IX Polowa 1 2023-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 297/22 IV Polowa 1 2023-01-30 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III RNs 654/22 XI Polowa 1 2023-01-30 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III Nsm 461/22 XI Polowa 1 2023-01-30 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II K 514/22 V Polowa 1 2023-01-30 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 941/22 IV Polowa 1 2023-01-30 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
III RNs 660/22 XI Polowa 1 2023-01-30 10:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III RC 199/22 XI Polowa 1 2023-01-30 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II Ko 2500/22 IV Polowa 1 2023-01-30 10:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II Ko 2509/22 IV Polowa 1 2023-01-30 10:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II Ko 2508/22 IV Polowa 1 2023-01-30 10:50:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II K 798/22 IV Polowa 1 2023-01-30 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 475/22 IX Polowa 1 2023-01-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 297/21 IX Polowa 1 2023-01-30 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 27/23 XI Polowa 1 2023-01-30 11:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
I Ns 820/21 IX Polowa 1 2023-01-30 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 43/23 XI Polowa 1 2023-01-30 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
III RNs 390/22 XI Polowa 1 2023-01-30 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Wioletta Jurgielewicz
Sędzia referent:
II W 1752/22 IV Polowa 1 2023-01-30 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 534/22 IX Polowa 1 2023-01-30 12:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I C 421/22 IX Polowa 1 2023-01-30 12:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II W 1719/22 IV Polowa 1 2023-01-30 12:30:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 548/21 IX Polowa 1 2023-01-30 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 914/22 IV Polowa 1 2023-01-30 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I C 119/21 IX Polowa 1 2023-01-30 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
II K 955/22 IV Polowa 1 2023-01-30 14:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
II W 802/22 IV Polowa 1 2023-01-30 14:10:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Michał Gąsiewski
Sędzia referent:
I Ns 1070/21 VI Polowa 1 2023-01-31 00:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I C 361/19 IX Polowa 1 2023-01-31 08:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Odroczona
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 481/22 VI Polowa 1 2023-01-31 08:50:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
III RC 68/21 XII Polowa 1 2023-01-31 08:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
I C 67/22 IX Polowa 1 2023-01-31 08:50:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RC 244/22 XII Polowa 1 2023-01-31 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
I Ns 394/21 IX Polowa 1 2023-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 608/22 VI Polowa 1 2023-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 1046/22 IX Polowa 1 2023-01-31 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 1076/22 IX Polowa 1 2023-01-31 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 1070/21 VI Polowa 1 2023-01-31 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 618/20 IX Polowa 1 2023-01-31 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Co 1278/22 VI Polowa 1 2023-01-31 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
III Nsm 390/22 XII Polowa 1 2023-01-31 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
I Ns 860/22 IX Polowa 1 2023-01-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 535/22 VI Polowa 1 2023-01-31 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
II W 1450/22 IV Polowa 1 2023-01-31 12:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 713/22 XII Polowa 1 2023-01-31 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
I Ns 1030/22 IX Polowa 1 2023-01-31 12:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 817/22 IX Polowa 1 2023-01-31 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 528/22 VI Polowa 1 2023-01-31 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 876/22 IX Polowa 1 2023-01-31 12:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III Nsm 453/22 XII Polowa 1 2023-01-31 12:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
I Ns 482/22 VI Polowa 1 2023-01-31 13:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
II W 1376/22 IV Polowa 1 2023-01-31 13:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 2519/22 IV Polowa 1 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 2503/22 IV Polowa 1 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 2522/22 IV Polowa 1 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 17/23 IV Polowa 1 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 6/23 IV Polowa 1 2023-01-31 13:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
I C 609/22 IX Polowa 1 2023-01-31 13:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RNs 631/22 XII Polowa 1 2023-01-31 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
III RNs 449/22 XII Polowa 1 2023-01-31 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Kulikowska
Sędzia referent:
I Ns 688/22 IX Polowa 1 2023-01-31 14:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RNs 32/23 XII Polowa 1 2023-02-01 08:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
III RNs 616/22 XII Polowa 1 2023-02-01 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
III RNs 636/22 XII Polowa 1 2023-02-01 09:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
III RNs 635/22 XII Polowa 1 2023-02-01 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 598/20 X Polowa 1 2023-02-01 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III RNs 586/22 XII Polowa 1 2023-02-01 11:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
III Nkd 191/22 XII Polowa 1 2023-02-01 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 903/22 X Polowa 1 2023-02-01 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
III Nsm 783/22 XII Polowa 1 2023-02-01 12:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Dorota Śledziewska-Hil
Sędzia referent:
I Ns 374/20 X Polowa 1 2023-02-01 12:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
I Ns 963/22 X Polowa 1 2023-02-02 08:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Renata Galińska
Sędzia referent:
I Ns 254/22 VI Polowa 1 2023-02-02 08:50:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
II K 785/22 V Polowa 1 2023-02-02 09:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I C 244/22 IX Polowa 1 2023-02-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I C 591/22 VI Polowa 1 2023-02-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 616/20 X Polowa 1 2023-02-02 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 1009/22 X Polowa 1 2023-02-02 09:20:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 349/21 VI Polowa 1 2023-02-02 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 764/22 VI Polowa 1 2023-02-02 09:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 1016/22 IX Polowa 1 2023-02-02 09:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 1025/22 X Polowa 1 2023-02-02 09:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
II K 812/22 V Polowa 1 2023-02-02 10:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I C 612/22 IX Polowa 1 2023-02-02 10:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 823/22 X Polowa 1 2023-02-02 10:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 341/22 VI Polowa 1 2023-02-02 10:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 1024/22 X Polowa 1 2023-02-02 10:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I C 576/22 IX Polowa 1 2023-02-02 10:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
II Ko 21/23 I Polowa 1 2023-02-02 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II Ko 20/23 I Polowa 1 2023-02-02 11:00:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
I Ns 968/22 X Polowa 1 2023-02-02 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 832/21 VI Polowa 1 2023-02-02 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 152/18 X Polowa 1 2023-02-02 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 791/22 X Polowa 1 2023-02-02 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
II K 679/22 V Polowa 1 2023-02-02 12:15:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I C 621/22 IX Polowa 1 2023-02-02 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 904/22 VI Polowa 1 2023-02-02 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 8/23 X Polowa 1 2023-02-02 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
I Ns 855/19 X Polowa 1 2023-02-02 12:40:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Łukasz Wołkowicz
Sędzia referent:
II Ko 2319/22 V Polowa 1 2023-02-02 12:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II Ko 2401/22 V Polowa 1 2023-02-02 12:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II Ko 2427/22 V Polowa 1 2023-02-02 12:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
II Ko 2540/22 V Polowa 1 2023-02-02 12:40:00 II Wydział Karny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Ewa Liszewska
Sędzia referent:
I Ns 62/22 IX Polowa 1 2023-02-02 13:10:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 189/22 VI Polowa 1 2023-02-02 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I Ns 392/21 IX Polowa 1 2023-02-02 13:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Ns 857/22 VI Polowa 1 2023-02-02 14:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Anna Maria Kaczanowicz-Such
Sędzia referent:
I C 528/21 IX Polowa 1 2023-02-03 09:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 545/22 IX Polowa 1 2023-02-03 10:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 384/22 IX Polowa 1 2023-02-03 11:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 1081/22 IX Polowa 1 2023-02-03 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 935/22 IX Polowa 1 2023-02-03 11:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Zdjęta z wokandy
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 6/23 IX Polowa 1 2023-02-03 11:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 670/22 IX Polowa 1 2023-02-03 12:00:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I Ns 696/22 IX Polowa 1 2023-02-03 12:30:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
I C 607/22 IX Polowa 1 2023-02-03 12:45:00 I Wydział Cywilny
Komunikat Czynna
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska
Sędzia referent:
VII W 9/23 I 2023-02-07 09:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 10/23 I 2023-02-07 09:35:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 11/23 I 2023-02-07 09:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 15/23 I 2023-02-07 09:45:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 18/23 I 2023-02-07 09:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 213/22 I 2023-02-07 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 1/23 I 2023-02-07 10:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 5/23 I 2023-02-07 10:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 2/23 I 2023-02-07 10:40:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 537/22 I 2023-02-07 11:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 32/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 28/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 27/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 518/22 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 43/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 38/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 37/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Ko 31/23 I 2023-02-10 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności