Sąd Rejonowy w Łomży
Informujemy, że aplikacja 'e-Wokanda' stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda Sądu Rejonowego w Łomży

Wpisz sygnaturę lub jej część

Bieżące sprawy

Powrót do wokandy

Sygnatura Sala Data Godz Wydział
III Nsm 578/19 XII Polowa 1 2020-01-27 08:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 194/19 XII Polowa 1 2020-01-27 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 985/19 V Polowa 1 2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 797/19 V Polowa 1 2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 997/19 V Polowa 1 2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 989/19 V Polowa 1 2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 987/19 V Polowa 1 2020-01-27 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nsm 135/19 XII Polowa 1 2020-01-27 09:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II Ko 1960/19 V Polowa 1 2020-01-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II Ko 1935/19 V Polowa 1 2020-01-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II Ko 1936/19 V Polowa 1 2020-01-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II Ko 1959/19 V Polowa 1 2020-01-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
II K 606/19 V Polowa 1 2020-01-27 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nsm 585/19 XII Polowa 1 2020-01-27 10:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II K 984/19 V Polowa 1 2020-01-27 11:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nsm 599/19 XII Polowa 1 2020-01-27 11:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II Ko 1962/19 V Polowa 1 2020-01-27 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nkd 197/19 XII Polowa 1 2020-01-27 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nkd 198/19 XII Polowa 1 2020-01-27 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 391/19 XII Polowa 1 2020-01-27 13:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
I Ns 788/18 IX Polowa 1 2020-01-27 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III Nsm 513/19 XII Polowa 1 2020-01-28 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
IV P 4/20 VII Polowa 1 2020-01-28 09:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Urszula Zaleska
Sędzia referent:
II W 451/19 II Polowa 1 2020-01-28 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 537/19 II Polowa 1 2020-01-28 10:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 525/19 XII Polowa 1 2020-01-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III RC 265/19 XII Polowa 1 2020-01-28 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
I Co 1136/18 IX Polowa 1 2020-01-28 10:10:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
I Co 1135/18 IX Polowa 1 2020-01-28 10:40:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RNs 459/19 XII Polowa 1 2020-01-28 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
IV U 9/20 VII Polowa 1 2020-01-28 11:00:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Urszula Zaleska
Sędzia referent:
III RC 274/19 XII Polowa 1 2020-01-28 11:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II W 799/19 II Polowa 1 2020-01-28 11:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
IV U 173/18 VII Polowa 1 2020-01-28 11:30:00 IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Urszula Zaleska
Sędzia referent:
III RC 277/19 XII Polowa 1 2020-01-28 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nsm 521/19 XII Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II K 227/16 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 980/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 974/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 970/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 979/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 988/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 972/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 971/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 976/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 978/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
II K 976/19 II Polowa 1 2020-01-28 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 523/19 XII Polowa 1 2020-01-28 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nkd 187/19 XII Polowa 1 2020-01-28 14:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
I Ns 813/19 IX Polowa 1 2020-01-28 14:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RC 177/19 XII Polowa 1 2020-01-29 08:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RC 177/19 XII Polowa 1 2020-01-29 08:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
I Ns 639/19 X Polowa 1 2020-01-29 08:50:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Magdalena Walewska
Sędzia referent:
II K 956/19 V Polowa 1 2020-01-29 09:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III Nsm 574/19 XII Polowa 1 2020-01-29 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 565/19 XII Polowa 1 2020-01-29 09:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 525/19 XII Polowa 1 2020-01-29 10:50:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nsm 557/19 XII Polowa 1 2020-01-29 11:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III Nkd 200/19 XII Polowa 1 2020-01-29 12:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II Ko 1934/19 V Polowa 1 2020-01-29 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III RNs 548/19 XII Polowa 1 2020-01-29 13:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
II Ko 1934/19 V Polowa 1 2020-01-29 13:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Sylwia Owłasiuk
Sędzia referent:
III RNs 502/19 XII Polowa 1 2020-01-29 13:20:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 503/19 XII Polowa 1 2020-01-29 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
III RNs 504/19 XII Polowa 1 2020-01-29 13:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Edyta Piorunek
Sędzia referent:
I Ns 905/19 IX Polowa 1 2020-01-30 09:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III RC 216/19 XII Polowa 1 2020-01-30 09:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II K 579/19 IV Polowa 1 2020-01-30 09:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III RC 99/19 XII Polowa 1 2020-01-30 10:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
I Co 1033/19 IX Polowa 1 2020-01-30 10:30:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
III Nkd 178/18 XII Polowa 1 2020-01-30 12:00:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II K 503/19 IV Polowa 1 2020-01-30 12:00:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 490/19 XII Polowa 1 2020-01-30 12:40:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III RNs 494/19 XII Polowa 1 2020-01-30 13:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
II K 498/19 IV Polowa 1 2020-01-30 13:30:00 II Wydział Karny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Joanna Modzelewska
Sędzia referent:
III Nsm 540/19 XII Polowa 1 2020-01-30 13:30:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nsm 541/19 XII Polowa 1 2020-01-30 13:45:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
III Nkd 188/19 XII Polowa 1 2020-01-30 14:10:00 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Zenon Milewski
Sędzia referent:
I C 802/19 IX Polowa 1 2020-01-31 11:00:00 I Wydział Cywilny
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: SSR Jan Stanulewicz
Sędzia referent:
VII W 12/20 I 2020-02-05 09:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 14/20 I 2020-02-05 09:05:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 15/20 I 2020-02-05 09:10:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 453/19 I 2020-02-05 09:15:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII K 238/19 I 2020-02-05 09:30:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII Kp 2/20 I 2020-02-05 09:50:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
VII W 476/19 I 2020-02-05 10:00:00 VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie
Skład sędziowski Sędzia przewodniczący: Piotr Rykaczewski
Sędzia referent:
Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960