Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 716/15

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 30 grudnia 2015 r. w sprawie I Ns 716/15 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 52,83 zł (pięćdziesiąt dwa złote 83/100), tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 227, o powierzchni 0,0957 ha, położonej w obrębie Wąsosz, gm. Wąsosz, powiat grajewski, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk - Łomża, stosownie do części trzeciej osnowy decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 7 października 2015 roku, znak WG.6821.15.2015, z zastrzeżeniem, że wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym postanowieniem sądu lub innym dokumentem swojego prawa do wierzytelności.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2016-04-27 15:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-04-27 15:17:08
Przejście do archiwum dnia: 2016-06-01

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności