Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Grajewie

Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie informuje, że z dniem 31 grudnia 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012r. zniesiony zostaje Sąd Rejonowy w Grajewie.

 

Od 1 stycznia 2013 r. w Grajewie będą funkcjonowały następujące wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Łomży:

- VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny;

- IX  Zamiejscowy Wydział Karny;

- X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich;

- XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Sprawy sądowe mieszkańców miasta Grajewo oraz gmin: Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne, Wąsosz będą w dalszym ciągu załatwiane w budynku sądu przy ul. Kolejowej 1 i ul. Mickiewicza 10c, zmienią się jedynie numery rachunków kont bankowych, które podajemy poniżej:

 

Dochody budżetowe:
(do wpłat: wpisów, opłat, grzywien, kosztów sądowych, itp.)

NBP O/O Białystok 33 1010 1049 0001 9822 3100 0000

 

Sumy na zlecenie (zaliczki) w PLN:
(do wpłat zaliczek na postępowanie sądowe np. zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie, itp. )

NBP O/O Białystok 91 1010 0068 1570 0000 0000 0001

 

Sumy depozytowe w PLN:
(do wpłat depozytów, zabezpieczeń majątkowych, poręczeń )

NBP O/O Białystok 22 1010 1049 0001 9813 9120 0000

 

Sumy depozytowe i zaliczki w USD:

NBP O/O Białystok 67 1010 1049 0001 9815 7178 7000Sumy depozytowe i zaliczki w EURO

NBP O/O Białystok 72 1010 1049 0001 9815 7197 8000Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(do wpłat orzeczonych nawiązek oraz świadczeń pieniężnych)

BGK Oddział Białystok 77 1130 1059 0017 3382 3720 0009

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-12-21 14:44
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-12-21 14:47:11
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2015-01-02 09:58:37

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności