Sąd Rejonowy w Grajewie

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie sygn. akt II Ko 559/23, II K 418/22

 

Sąd Rejonowy w Grajewie
II Wydział Karny
Wojska Polskiego 82
19-200 Grajewo
Tel: (86) 272-25-25
E-mail: g.wkarny@grajewo.sr.gov.pl 
Data 17 sierpnia 2023 r.
Sygnatura akt II Ko 559/23, II K 418/22

 W E Z W A N I E

 

Sąd Rejonowy w Grajewie II Wydział Karny postanowieniem z dnia 24 lipca 2023 roku wydanym w sprawie sygn. akt II Ko 559/23, II K 418/22 na podstawie art. 231 kpk nakazał złożyć do depozytu sądowego wpłaconą przez Pana Tomasza Potockiego kwotę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 120,- (stu dwudziestu) złotych wraz z odsetkami, wynikającą z postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydanym przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grajewie 

w sprawie sygn. akt 4008-0. Ds. 1074.2022 (obecnie sprawa nosi sygn. akt II K 418/22).

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, wzywa się Pana Tomasza Potockiego do odbioru wyżej wymienionego depozytu 
w terminie 3 (trzech) lat, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa. 

Przewodniczący 
II Wydziału Karnego 
Andrzej Myśliński

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2023-08-18 12:16
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-08-18 12:20:45

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności