Sąd Rejonowy w Grajewie

Publikacja wezwania w sprawie sygn. akt II Ko 26/23, II K 76/22

Sąd Rejonowy w Grajewie
II Wydział Karny
ul. Kolejowa 1
19-200 Grajewo
tel. (086) 272-25-25

Dnia 30 marca 2023 roku

Sygnatura akt II Ko 26/23, II K 76/22

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, Sąd Rejonowy w Grajewie II Wydział Karny wzywa Pana Wiesława Górskiego do odbioru złożonej postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 14 lutego 2023 roku wydanym w sprawie sygnatura akt II Ko 26/23, II K 76/22 do depozytu sądowego kwoty 156,97 (stu pięćdziesięciu sześciu 97/100) złotych orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego Wiesława Górskiego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie sygnatura akt II K 76/22 tytułem obowiązku naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem.

Wzywa się Pana Wiesława Górskiego do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 (trzech) lat, pod rygorem orzeczenia o przejściu depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia
Sądu Rejonowego
Aneta Frączek

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Aneta Frączek dnia: 2023-03-31 13:51
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-03-31 13:56:50

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 82, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności