Sąd Rejonowy w Grajewie

ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 29/23

Dnia 06.03.2023 r.
Sygn. akt I Ns 29/23

 

OGŁOSZENIE

       1.   Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny zezwolił wnioskodawcy Gminie Radziłów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.183,00 zł (trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote) - na okres 10 lat - przyznanej decyzją Starosty Grajewskiego znak: WG.683.4.8.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. tytułem odszkodowania za przyjętą na rzecz Gminy Radziłów  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 63/1 o powierzchni 0,0094 ha, położoną w obrębie 0031 Święcienin, jednostka ewidencyjna 200403_2 Radziłów, gmina Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie przejętej z mocy prawa przez Gminę Radziłów na podstawie decyzji Starosty Grajewskiego nr 2/2022 z dnia 10 maja 2022 r. znak: WA.6740.145.5.2021, z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Tadeusza Kozikowskiego,  pod warunkiem wykazania praw do spadku, na ich wniosek złożony w okresie 10 lat od przyjęcia depozytu przez Sąd Rejonowy w Grajewie;

          2. Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny ustanowił dla nieznanych spadkobierców Tadeusza Kozikowskiego ww. nieruchomości kuratora procesowego w osobie adwokata Adama Wigdy, Kancelaria Adwokacka ul. Wojska Polskiego 18b, 19-200 Grajewo;

          3.   Sąd Rejonowy w Grajewie I Wydział Cywilny wzywa nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Tadeusza Kozikowskiego do odbioru depozytu sądowego w sprawie I Ns 29/23 w terminie 10 lat od daty ukazania  się niniejszego ogłoszenia, pod rygorem przejścia praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

 Sędzia
Robert Kotowicz

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Robert Kotowicz dnia: 2023-03-07 15:08
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-03-07 15:11:53

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności