Sąd Rejonowy w Grajewie

Wezwanie do odbioru depozytu w sprawie sygn. akt II K 125/17

Sąd Rejonowy w Grajewie
II Wydział Karny
ul. Kolejowa 1
19-200 Grajewo

Dnia 21/02/2023 r.
Sygn. akt II K 125/17

 

WEZWANIE

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów, Sąd Rejonowy w Grajewie II Wydział Karny wzywa spadkobierców Janusza Ostrowskiego do odbioru depozytu sądowego w postaci kwoty 2.000,- (dwóch tysięcy) złotych (złożonej do depozytu sądowego postanowieniem tut. Sądu z dnia 03.10.2017 r., sygn. akt II Ko 932/17, II K 125/17).

Wzywa się spadkobierców Janusza Ostrowskiego do odbioru depozytu sądowego w terminie 3 (trzech) lat, pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Sędzia Sądu Rejonowego 
Aneta Frączek
Na oryginale właściwe podpisy 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Aneta Frączek dnia: 2023-02-22 15:06
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-22 15:10:04
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-02-22 15:09:51

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności