Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne-ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Łomży

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2020-10-22 11:49) - (pdf) - 0,4MB
 2. SIWZ-ochrona 2020 (2020-10-22 11:50) - (pdf) - 0,5MB
 3. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy (2020-10-22 11:51) - (doc)
 4. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (2020-10-22 11:51) - (xlsx)
 5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (2020-10-22 11:52) - (docx)
 6. Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (2020-10-22 11:53) - (docx)
 7. Załącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitałowej (2020-10-22 11:54) - (doc)
 8. Załącznik Nr 6 - umowa Cz.I (2020-10-22 11:54) - (doc) - 0,1MB
 9. Załącznik Nr 6a - umowa Cz.II (2020-10-22 11:55) - (doc) - 0,1MB
 10. Załącznik Nr 7- wykaz wykonanych usług (2020-10-22 11:55) - (doc)
 11. Załącznik Nr 8 - oświadczenie o uprawnieniach i wyposażeniu (2020-10-22 11:56) - (doc)
 12. Załącznik Nr 9 - oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia (2020-10-22 11:57) - (doc)
 13. Informacja z otwarcia ofert (2020-10-30 12:24) - (pdf) - 0,5MB
 14. Informacja o wyborze oferty (2020-11-16 13:02) - (pdf) - 1,1MB
 15. Informacja o udzieleniu zamówienia (2020-11-25 16:18) - (pdf) - 0,4MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Aneta Mierzejewska dnia: 2020-10-22 11:46
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-10-23 13:17:26
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-10-22 11:57:46
Przejście do archiwum: Radosław Jabłoński dnia: 2021-02-26 08:06:08

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności