Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz posesji Sądu Rejonowego w Łomży

Załączniki

 1. Ogłoszenie opublikowane w BZP (2020-05-14 14:39) - (pdf) - 9,1MB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2020-05-14 14:09) - (pdf) - 7,7MB
 3. Załącznik Nr 1 - formularz oferty (2020-05-14 14:09) - (doc)
 4. Załącznik Nr 2- formularz cenowy (2020-05-14 14:10) - (xls) - 0,1MB
 5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (2020-05-14 14:10) - (docx)
 6. Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (2) (2020-05-14 14:11) - (docx)
 7. Załącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitałowej (2020-05-14 14:11) - (doc)
 8. Załącznik Nr 6a - umowa Cz. I (2020-05-14 14:11) - (doc) - 0,1MB
 9. Załącznik Nr 6b - umowa Cz. II (2020-05-14 14:11) - (doc) - 0,1MB
 10. Załącznik Nr 7- wykaz wykonanych usług (2020-05-14 14:12) - (doc)
 11. Załącznik Nr 8- wykaz pomieszczeń do sprzątania-brudnopis (2020-05-14 14:12) - (xls) - 0,1MB
 12. Załącznik Nr 9 - częstotliwość wykonywania prac (2020-05-14 14:12) - (xls) - 0,1MB
 13. Załącznik Nr 10 - oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia (2020-05-14 14:12) - (doc)
 14. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.05.2020r (2020-05-19 10:56) - (pdf) - 1,9MB
 15. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.05.2020r (2020-05-19 10:56) - (pdf) - 1,6MB
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP (2020-05-19 10:57) - (pdf) - 0,9MB
 17. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach (2020-05-19 10:57) - (pdf) - 7,6MB
 18. Załącznik Nr 6a - umowa Cz. I - po zmianach (2020-05-19 10:58) - (doc) - 0,1MB
 19. Załącznik Nr 6b - umowa Cz. II - po zmianach (2020-05-19 10:58) - (doc) - 0,1MB
 20. Informacja z otwarcia ofert (2020-05-22 11:22) - (pdf) - 0,7MB
 21. Informacja o wyborze oferty (2020-06-08 14:56) - (pdf) - 1,3MB
 22. Informacja o unieważnieniu czynnosci oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w częśći II postępowania (2020-06-10 13:35) - (pdf) - 0,3MB
 23. Informacja o wyborze oferty-część II (2020-06-19 14:36) - (pdf) - 0,7MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Aneta Mierzejewska dnia: 2020-05-14 14:07
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2020-05-14 14:39:19
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2020-05-19 11:01:00

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności