Sąd Rejonowy w Grajewie

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy aby informacje  o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Grajewie pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

- I Wydziale Cywilnym - tel. 86 272 02 97, e-mail:  g.wcywilny@grajewo.sr.gov.pl

- II Wydziale Karnym – tel. 86 272 02 86, e-mail:  g.wkarny@grajewo.sr.gov.pl

- III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich – tel. 86 272 02 88, e-mail: g.wrodzinny@grajewo.sr.gov.pl

- IV Wydziale Ksiąg Wieczystych- tel. 86 272 21 87, e-mail: g.wksiag@grajewo.sr.gov.pl   

 - Samodzielnej Sekcji Administracyjnej – tel. 86 272 02 81, e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl 

- Zespole Kuratorskiej Służy Sądowej – tel. 797 304 892, e-mail: kurator@grajewo.sr.gov.pl  

-         poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP,

-         za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

 

Jednocześnie apeluje się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie  i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy.

W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.

Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca do 31 marca 2020 r. włącznie rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Grajewie można uzyskać w I, II i III Wydziale Sądu Rejonowego w Grajewie drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2020-03-12 16:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 16:46:59

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74