Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

ZP-350-3/18 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Łomży

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2018-11-14 08:02) - (docx)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-11-14 08:03) - (pdf) - 9MB
 3. Załącznik Nr 1- Formularz oferty (2018-11-14 08:04) - (doc)
 4. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (2018-11-14 08:04) - (xlsx)
 5. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (2018-11-14 08:05) - (docx)
 6. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (2018-11-14 08:05) - (docx)
 7. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do grupy kapitałowej (2018-11-14 08:06) - (doc)
 8. Załącznik Nr 6 - Umowa Cz.I (2018-11-14 08:06) - (doc) - 0,1MB
 9. Załącznik Nr 6a - Umowa Cz.II (2018-11-14 08:06) - (doc) - 0,1MB
 10. Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych usług (2018-11-14 08:07) - (doc)
 11. Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o uprawnieniach i wyposażeniu (2018-11-14 08:07) - (doc)
 12. Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia (2018-11-14 08:07) - (doc)
 13. Załącznik Nr 10 - Klauzula informacyjna RODO (2018-11-14 08:08) - (doc)
 14. Informacja z otwarcia ofert (2018-11-21 13:32) - (pdf) - 0,8MB
 15. Informacja o wyborze oferty (2018-12-04 09:19) - (pdf) - 1,1MB
 16. Informacja o udzieleniu zamówienia (2018-12-12 14:14) - (pdf) - 0,3MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2018-11-14 07:58
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-11-14 08:08:35
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2019-01-07 15:28:47

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności