Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 311/17

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie w dniu 15 listopada 2017 r. w sprawie I Ns 311/17 zapadło postanowienie o zleceniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażynie Sosnowskiej, Kancelaria Komornicza w Grajewie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Bolesławie Janie Kołakowskim s. Władysława i Anastazji, zmarłym w dniu 15 czerwca 1982 r. w Grajewie.
Pouczenie:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
3) spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Robert Kotowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2017-12-13 10:03
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-12-13 10:04:44

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności