Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 324/17

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie I Ns 324/17 zapadło postanowienie:
1. zezwolić wnioskodawczym Irenie Wasiulewskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.541,38 złotych (sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złoty trzydzieści osiem groszy) tytułem spłaty zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Grajewie 1 Wydziału Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie I Ns 184/15 o podział majątku wspólnego, przy czym kwota ta ma być wypłacona Henrykowi Andrzejowi Wasiulewskiemu na jego wniosek bez żadnych warunków;
2. zezwolić wnioskodawczyni Irenie Wasiulewskiej na składanie do depozytu sądowego przyszłych dalszych świadczeń z tytułu spłat wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Grajewie I Wydziału Cywilnego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie I Ns 184/15 o podział majątku wspólnego w kwotach po 9.000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych), przy czym kwoty te mają być wypłacone Henrykowi Andrzejowi Wasiulewskiemu na jego wniosek bez żadnych warunków.
Wobec powyższego niniejszym wzywa się wierzyciela Henryka Andrzeja Wasiulewskiego do odbioru depozytu.

 

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Cezary Waldziński

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Cezary Waldziński dnia: 2017-12-06 15:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-12-06 15:29:02
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-12-06 15:31:15

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności