Sąd Okręgowy w Łomży

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

I. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym została powołana do życia Zarządzeniem 115/2015 Wojewody Podlaskiego z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania  Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.
 
Zasady i tryb powoływania rad oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 723 ze zm.).
 
W skład Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, która swoją działalnością obejmuje obszar właściwości miejscowej: Sądu Okręgowego w Białymstoku, Sądu Okręgowego w Łomży i Sądu Okręgowego w Suwałkach wchodzą:
• Przewodniczący Rady – Sławomir Bagiński Prezes Sądu Okręgowego w Łomży oraz
• zaproszeni przez przewodniczącego przedstawiciele organów, jednostek, instytucji stowarzyszeń, fundacji: 
1) Pan Mirosław Andrejuk 
2) Pani Dorota Anuszkiewicz
3) Pani Anna Bajko 
4) Pani Krystyna Bobrowska-Dąbrowska 
5) Pan Bogusław Dereszewski 
6) Pan Remigiusz Fabiański 
7) Pani Natalia Gierasimiuk
8) Pan Wiesław Hryniewicz 
9) Pan Marek Hyzopski
10) Pani Joanna Jabłonka-Kastrau 
11) Pan Marek Kiryluk 
12) Pan Cezary Łempicki 
13) Pan Michał Maleszewski 
14) Pan Marek Masalski 
15) Pan Dariusz Matwiejczuk 
16) Pan Andrzej Mikucki 
17) Pan Mariusz Pankowiec 
18) Pan Zdzisław Rapiejko 
19) Pani Krystyna Pasiuk 
20) Pani Bożena Piątek 
21) Pan Jarosław Sadowski 
22) Pani  Wiesława Sawośko-Grębowska 
23) Pani Eliza Siemienkiewicz  
24) Pan Andrzej Sienkiewicz 
25) Pani Teresa Sikorska  
26) Pan Tomasz Smoliński 
27) Pan Sławomir Stefaniak  
28) Pan Adam Turkowicz 
29) Pan Tomasz Uściłko 
30) Pan Zdzisław Wiśniewski 
31) Pan Ryszard Wiśniewski 
32) Pani Elżbieta Zatyka   
 
II. Pierwsze posiedzenie Rady zostało wyznaczone na 27.11.2015 r.  i odbędzie się w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze.
 
Program wyjazdowego posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym zaplanowanego na 27.11.2015 r. w siedzibie Zakładu Karnego w Czerwonym  Borze jest następujący:
1. Uchwalenie regulaminu Rady Terenowej.
2. Wybór prezydium Rady Terenowej.
3. Ustalenie kierunków działania Rady Terenowej.
4. Wystąpienie:
• pana Mariusza Pankowca sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku nt. „Rodzaje kar orzekanych przez polskie sądy i ich wpływ na populację więzienną, także w kontekście zmian Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, obowiązujących od dnia 1 lipca 2015 roku”   
• ppłka Sławomira Stefaniaka Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze 
 5. Obchód Zakładu Karnego w Czerwonym Borze.
 
Informacje dodatkowe:
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2015-11-27 07:48
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2015-11-27 07:57:44
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-18 14:04:13

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114