Sąd Okręgowy w Łomży

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Sekretarz Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym okręgu łomżyńskiego:
 
Kurator Okręgowy – Wiesław Hryniewicz
tel: 86 216 62 81 wew. 211
e-mail: wieslaw.hryniewicz@lomza.so.gov.pl

 

Prezydium Rady tworzą:

 • Przewodniczący Rady – Jan Leszczewski - Sędzia Sądu Okręgowego - Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
 • Wiceprzewodniczący Rady – Sławomir Stefaniak – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku
 • Sekretarz Rady – Wiesław Hryniewicz - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Łomży
 • Członkowie Prezydium:
  • Natalia Gierasimiuk – Prezes Fundacji na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI-TO MY”
  • Anna Bajko – Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Penitencjarnego „PATRONAT” w Białymstoku

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym została powołana do życia Zarządzeniem 115/2015 Wojewody Podlaskiego z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania  Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym i Zarządzeniem nr 81/2018 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Zasady i tryb powoływania rad oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 723 ze zm.).

Cele, zadania i kompetencje Rady:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli,
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

Informacje o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie:

https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Staniurska dnia: 2015-11-27 07:48
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2015-11-27 07:57:44
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-07-05 11:22:15

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114