Sąd Okręgowy w Łomży

Ogłoszenie w sprawie II K 60/18

Sąd Okręgowy II Wydział Karny w Łomży zawiadamia wszystkie strony postępowania, że postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2018r. wyłączono sędziów Sądu Okręgowego w Łomży od rozpoznania sprawy IIK 60/18 oskarżonego Zbigniewa Rolanda K., oskarżonego z art. 586ksh, art. 286§ 1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk i art. 302 § 1 kk i sprawę przekazano do merytorycznego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

więcejDzień wolny 12 listopada

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 8 listopada 2018 roku.
więcej

Dni wolne od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Nr A-021-22/17 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 9 listopada 2017 roku, dzień 8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 roku (sobota).

więcej
« · 1 · 2 · 3 · »» · »
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114