Sąd Okręgowy w Łomży

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego Jan Leszczewski

tel telefon: 86 215 42 41
home pokój: 39
mail adres email: rzecznik@lomza.so.gov.pl

 

Kompetencje Wiceprezesa Sądu Okręgowego.

  • Zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności. 
  • Wykonuje wszystkie czynności wiceprezesa wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  • Pełni funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego.
  • Wykonuje inne czynności zlecone przez prezesa, w tym przyjmuje interesantów w czasie jego nieobecności,
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2012-05-17 08:40
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-02-15 15:13:24
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2014-05-05 08:33:10

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114