Sąd Okręgowy w Łomży

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego Jan Leszczewski - wykonujący funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży - zgodnie z art. 22b § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych

tel telefon: 86 215 42 41
home pokój: 39
mail adres email: rzecznik@lomza.so.gov.pl

 

Kompetencje Wiceprezesa Sądu Okręgowego.

  • Zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności. 
  • Pełni funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego.
  • Wykonuje inne czynności zlecone przez prezesa, w tym przyjmuje interesantów w czasie jego nieobecności,
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Dorota Obrycka dnia: 2012-05-17 08:40
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2013-02-15 15:13:24
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-02-22 15:26:32

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114