Sąd Okręgowy w Łomży

Kolegium Sądu

Skład:

 • Sędzia Sądu Apelacyjnego Bagiński Sławomir - Prezes Sądu
 • Sędzia Sądu Okręgowego Guziejko Stanisław
 • Sędzia Sądu Okręgowego  Leszczewski Jan
 • Sedzia Sądu Okręgowego Wyszyński Janusz
 • Sędzia Sądu Okręgowego Wójcicki Włodzimierz
 • Sędzia Sądu Rejonowego Wypych Piotr
 • Sędzia Sądu Rejonowego Makaruk Tomasz
 • Sędzia Sądu Rejonowego Myśliński Andrzej
 • Sędzia Sądu Rejonowego Piorunek Edyta Dorota
 
Kompetencje:
 

 • na wniosek prezesa sądu okręgowego ustala podział czynności w sądzie, określa zasady zastępstw sędziów i referendarzy sądowych , a także zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom oraz referendarzom sądowym , chyba że ustawa stanowi inaczej;
 • przedstawia zgromadzeniu ogólnemu sędziów okręgu opinię o kandydatach na stanowiska sędziów sądów rejonowych,
 • wyraża opinię o kandydatach na wiceprezesa sądu okręgowego oraz wiceprezesów sądów rejonowych;
 • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, wizytatorów, kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego, a także funkcji przewodniczących wydziałów i zastępców przewodniczących wydziałów w sądach rejonowych oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia pełnienia tych funkcji;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • wybiera zastępcę rzecznika dyscyplinarnego;
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178§1usp;
 • wyraża opinię w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady  etyki;
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym;
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:54:14
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-02-23 11:52:03

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114