Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja na temat obsługi kasowej w sądach rejonowych

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 16.01.2015 r. w Sądzie Rejonowym w Grajewie, Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem i Sądzie Rejonowym w Zambrowie nie będzie prowadzona obsługa kasowa.

Od dnia 01 stycznia 2015 obowiązują następujące rachunki bankowe:

Wpłaty z tytułu grzywien, kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Grajewie należy uiszczać na rachunek bankowy
nr 43 1010 0055 1033 0050 0100 0000

Wpłaty z tytułu grzywien, kosztów sądowych,  opłat kancelaryjnych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem należy uiszczać na rachunek bankowy
nr 90 1010 0055 1033 0050 0200 0000

Wpłaty z tytułu grzywien, kosztów sądowych,  opłat kancelaryjnych w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Zambrowie należy uiszczać na rachunek bankowy
nr 40 1010 0055 1033 0050 0300 0000

Wpłaty z tytułu grzywien, kosztów sądowych,  opłat kancelaryjnych w sprawach prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Łomży należy uiszczać na rachunek bankowy
nr 81 1010 1049 0012 8322 3100 0000

Od dnia 01 stycznia 2015r wpłaty sum depozytowych z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach prowadzonych przez: Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Rejonowy
w Grajewie, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, Sąd Rejonowy w Zambrowie należy uiszczać na rachunki nr:

Wpłaty w PLN 05 1130 1017 0021 1001 6290 0004

Wpłaty w USD 75 1130 1017 0021 1001 6290 0005

Wpłaty w EUR 59 1130 1017 0021 1001 6290 0002

Wpłaty w CHF 86 1130 1017 0021 1001 6290 0001

Wpłaty w GBP 32 1130 1017 0021 1001 6290 0003

Od dnia 01 stycznia 2015r wpłaty sum na zlecenie z tytułu zaliczek wpłacanych przez strony w sprawach prowadzonych przez: Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Rejonowy w Grajewie, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, Sąd Rejonowy w Zambrowie należy uiszczać na rachunki nr:

Wpłaty w PLN 21 1010 1049 0012 8313 9800 0000

Wpłaty w USD 18 1010 1049 0012 8315 7178 7000

Wpłaty w EUR 23 1010 1049 0012 8315 7197 8000

Od dnia 01 stycznia 2015r wpłaty nawiązek na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w sprawach prowadzonych przez: Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Rejonowy w Grajewie, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, Sąd Rejonowy w Zambrowie należy uiszczać na rachunek
nr:  53 1130 1059 0017 3382 5320 0009

 

Rachunek ZFŚS: 04 1010 1049 0012 8318 9110 0000

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Małgorzata Malinowska dnia: 2014-12-31 13:11
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-12-31 13:13:32
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2015-01-12 10:39:29

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114