Sąd Rejonowy w Łomży

Wykaz sędziów

I Wydział Cywilny

 • Stanulewicz Jan - Przewodniczący Wydziału

 • Walewska Magdalena

 • Galińska Renata

 • Sulkowska Marta Małgorzata
   
 • Jędrzejewska Małgorzata
   
 • Wołkowicz Łukasz
   
  • Piotr Razarenkow - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości


II Wydział Karny

 • Gąsiewski Michał Krzysztof - Przewodniczący Wydziału

 • Dmochowski Mariusz

 • Godlewski Zdzisław Stanisław - delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Owłasiuk Sylwia

 • Liszewska Ewa

 • Modzelewska Joanna

III Wydz. Rodzinny i Nieletnich

 • Piorunek Edyta Dorota - Przewodniczący Wydziału
 • Jurgielewicz Wioletta Agnieszka
 • Milewski Zenon

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Zaleska Urszula Maria - Przewodniczący Wydziału

V Wydz. Gospodarczy

 • Kłapeć-Kalinowska Ewa Agnieszka - Przewodniczący Wydziału / Prezes Sądu
 • Wrzesińska - Modzelewska Małgorzata
 • Kulikowska Małgorzata


VI Wydz. Ksiąg Wieczystych


VII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

  • Rykaczewski Piotr - Przewodniczący Wydziału / Wiceprezes Sądu
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2011-02-23 08:41
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2011-02-23 08:41:46
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2019-06-14 11:39:47

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960