Sąd Rejonowy w Łomży

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży

I  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży
 ul. Polowa 1, 18-400 Łomża

Wyszczególnienie

Telefon
e-mail

Dyżury kuratorów
w Sądzie

Numer pokoju
urzędowania kuratora

Centrala
Sądu Rejonowego
w Łomży

  • 086 215 09 13

Sekretariat ZKSS:

Ewa Góralczyk

Zofia Janiszewska

86 215 09 48

kuratorzy@lomza.sr.gov.pl

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

118

Kierownik Zespołu KSS
Kwiatkowska Elżbieta

86 215 09 47
kurator@lomza.sr.gov.pl

wtorek, czwartek, piątek
8.00 - 15.00

117

Pion Karny - wykonuje orzeczenia w sprawach karnych

Święcki Adam

86 215 09 43
a.swiecki@lomza.sr.gov.pl 

środa, piątek
9.00 - 14.00

113

Jankowska Agnieszka

86 215 09 43
a.jankowska2@lomza.sr.gov.pl 

wtorek, czwartek 9.00 – 14.00

Klocek Wojciech

86 215 09 46
w.klocek@lomza.sr.gov.pl 

poniedziałek, czwartek
9.00 - 14.00

114

Guz Marzanna Barbara

86 215 09 46
m.guz@lomza.sr.gov.pl 

środa, piątek
9.00 - 14.00

114

Wyszyńska Małgorzata

86 215 09 49
m.wyszynska@lomza.sr.gov.pl

wtorek, czwartek
9.00 - 14.00

119

Guziejko Anna

86 215 09 49
a.guziejko@lomza.sr.gov.pl  

poniedziałek, środa
9.00 - 14.00

Pion Rodzinny - wykonuje orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Rainka Urszula

86 215 09 41
u.rainka@lomza.sr.gov.pl 

środa, piątek
9.00 - 14.00

111

Rybicka Monika

86 215 09 41
m.rybicka@lomza.sr.gov.pl 

poniedziałek, czwartek
9.00 - 14.00 

Sienkiewicz - Waniewska
Joanna 

86 215 09 41
j.waniewska@lomza.sr.gov.pl 

wtorek, czwartek
9.00-14.00 

Nowicka Popielarczyk Edyta

86 215 09 42
e.nowicka@lomza.sr.gov.pl 

poniedziałek, środa
9.00 - 14.00

112

Kalinowski Jarosław

86 215 09 42
j.kalinowski@lomza.sr.gov.pl 

wtorek, piątek
9.00 - 14.00

112

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2008-09-22 09:10
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-09-22 09:12:22
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-14 08:40:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960