Sąd Okręgowy w Łomży

Aktualności

DSO-241-113/19 - Zakup mebli wraz z dostarczeniem, wniesieniem i montażem

Dodano: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, SIWZ - zamienna, Załącznik nr 2 do SIWZ - zamienny
2019-03-18 12:12

UCHWAŁA nr 3/2019

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych


2019-03-06 14:45

Dyżury mediatorów

2019-03-06 12:05
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114
Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114