Sąd Rejonowy w Łomży

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA

z poziomu obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Łomży

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w tutejszym Sądzie, w imieniu Kierownictwa Sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

Cześć A

 1. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?
 2. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług Biura Obsługi Interesantów?
 3. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?
 4. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?
 5. Jak ocenia Pani/Pan poziom obsługi w Biurze Obsługi Interesantów w następujących obszarach:
  1. szybkość i sprawność obsługi
  2. uprzejmość i kultura osobista pracowników
  3. poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi
  4. dostępność formularzy i druków
  5. czytelność druków i uzyskanie od pracownika Biura Obsługi Interesantów stosownych instrukcji do ich wypełnienia
 6. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu?
 7. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności