Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 133/18

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w Łomży postanowieniem z dnia 10.04.2018 r. sygn. akt I Ns 133/18 zezwolił wnioskodawcy Miastu Łomży - Domowi Pomocy Społecznej w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty 383,82 zł /trzystu osiemdziesięciu trzech złotych i 82/100/ należnej Mariannie Jabłońskiej c. Antoniego i Felicji zmarłej 28.06.2014 r w Elblągu, z tym zastrzeżeniem, że wypłata wymienionej kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz uprawnionych, którzy prawomocnym orzeczeniem Sądu lub innym dokumentem wykażą swoje prawo do wierzytelności;
Sąd wzywa uprawnionych do odbioru depozytu Sądowego. Poucza jednocześnie, że po upływie 3 lat od wezwania depozyt może ulec przepadkowi.

Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Wołkowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-05-02 14:55
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-05-02 15:00:49

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960