Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 708/17

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w Łomży postanowieniem z dnia 27.03.2018 r. sygn. akt I Ns 708/17 zezwolił wnioskodawcy Edwardowi Andrzejczykowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17047,17 zł /siedemnastu tysięcy czterdziestu siedmiu złotych i 17/100/ z tytułu spłaty na rzecz Jana Bączka wynikającej z postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży z 6.12.2016 r sygn. I Ns 115/16, który ma być wydany Janowi Bączek bez żadnych warunków;
Sąd wzywa uprawnionego do odbioru depozytu Sądowego. Pouczając, że po upływie 3 lat od wezwania depozyt może ulec przepadkowi.

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Łukasz Wołkowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-04-24 07:52
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-24 07:56:42

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960